Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007

Ο δρόμος προς τη σύνεση...

Τρεις είναι οι δρόμοι προς τη σύνεση: ο δρόμος σκέψης ο πιο ευγενικός, ο δρόμος μίμησης ο πιο εύκολος, ο δρόμος εμπειρίας ο πιο δύσκολος.
Ν.Κ.