Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Αρετή και τόλμη...

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία ....