Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Η σοφία της ωριμότητας


Αν και τα φύλλα είναι πολλά η ρίζα είναι μια.
Σ' όλες τις μέρες που περάσανε της νιότης μου
Τον ήλιο με τα φύλλα και τα άνθη μου χαιρέτησα
Τώρα μπορώ να μαραθώ μες την αλήθεια.
W.B. YEATS