Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

ΚΑΤΑΦΑΣΗ

Όχι ταπεινωμένος
Όχι
Μ΄αυτούς που δεν σε νιώθουν
Μα πάντα
Τραντάζοντας τα πρόσωπά τους
Μ΄ένα γέλιο
Εγρήγορσης
ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ