Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

Ο χρόνος


Ο Xρόνος είναι πολύ αργός για όσους περιμένουν,
πολύ γρήγορος για όσους φοβούνται,
πολύ μακρύς για όσους υποφέρουν,
πολύ σύντομος για όσους χαίρονται
και αιώνιος για όσους αγαπούν.
Henry Van Dyke