Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Τροπάριο Κασσιανής - Μεγάλη Τετάρτη

Η παραπάνω ελεύθερη απόδοση είναι από τον συγγραφέα Δημήτρη Χίλιο.