Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Προστατέψτε το περιβάλλον μας

Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν μπορεί να τραφεί με χρήματα.
Υ.Γ. Όταν κάποιος γράφει τέτοιες ώρες στο blog τι μπορεί να σημαίνει αυτό;