Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Το τίμημα

Είσαι πολύ εγωιστής όταν
κάθεσαι εκεί που δεν σε θέλουν.
Δεν είναι υποχρεωμένοι να σε θέλουν.
Μην τους επιβάλεις την παρουσία σου.
Δικαίωμα σου είναι να μην θέλεις κάποιους ανθρώπους να είναι πλάι σου!
Δικαίωμα τους να μην θέλουν να είσαι πλάι τους.
Αν αποφασίσεις να είσαι ο εαυτός σου, υπάρχει πιθανότητα να μείνεις μόνος, μέχρι να βρεθεί κάποιος ή κάποια που θα αγαπήσει αυτό που είσαι.
Αυτό που είσαι, να είσαι εσύ δηλαδή όχι να είσαι εκείνος ή εκείνη.
Αν δεν δέχεσαι συμβιβασμούς τότε πρέπει να είσαι έτοιμος να πληρώσεις το τίμημα!
Το τίμημα του να είσαι μόνος ή μόνη.
Δεν είναι πάντα κακό αυτό!