Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

Ο έξυπνος άνθρωπος...

Έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει την άποψη του όταν χρειάζεται. Αντίθετα ανόητος είναι εκείνος που δεν αλλάζει την άποψη του με κανένα τρόπο.
Ν.Κ.