Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

Η δύναμη της μόρφωσης...

Άν δώσεις ένα ψάρι σε ένα άνθρωπο
θα φάει μια φορά.
Άν τον μάθεις να ψαρεύει,
θα τρώει σε όλη του τη ζωή.
Άν τα σχέδια σου είναι για ένα χρόνο, σπείρε σπόρους.
Άν είναι για δέκα χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο.
Άν είναι για εκατό χρόνια, μόρφωσε το λαό.
Σπέρνοντας μια φορά σπόρους, σοδιάζεις μια φορά.
Φυτεύοντας ένα δέντρο, σοδιάζεις δέκα φορές.
Μορφώνοντας τον λαό, σοδιάζεις εκατό φορές.
Ν.Κ.