Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007

Η δύναμη της σκέψης...

Μάταιη είναι η εκμάθηση χωρίς σκέψη, επικίνδυνη είναι η σκέψη χωρίς εκμάθηση.
Ν.Κ.