Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Ο δάσκαλος...

Ο μέτριος δάσκαλος λέει.
Ο καλός δάσκαλος εξηγεί.
Ο ανώτερος δάσκαλος επιδεικνύει.
Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει.
Ν.Κ.
Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην
Μέγας Αλέξανδρος