Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Οι πολιτικοί...

Οι πολιτικοί είναι σαν τις πάνες. Πρέπει να αλλάζονται συχνά και για τους ίδιους λόγους.
Ν.Κ.