Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Μεγάλη Τετάρτη - Η προδοσία...

Πάντα οι άνθρωποι προδίδουν αυτούς που αγαπούν ή αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, ακόμα και για ασήμαντους λόγους...

Μόνο Εκείνος είδε ότι μέσα από την προδοσία θα φανεί η Μεγαλοσύνη του..