Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Το πνεύμα

Τροφή του πνεύματος είναι αυτό που ποτέ δεν σκέφτηκε.
Το γυρεύει χωρίς να το ξέρει· το βρίσκει χωρίς να το θέλει.