Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Η γνώση...

Η γνώση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βαθμός - ένας βαθμός ύπαρξης.
Αληθινή γνώση είναι μόνο εκείνη που μπορεί να μεταλλαχθεί σε ύπαρξη
και σε ουσία ύπαρξης - δηλαδή σε πράξη.