Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Αδύναμος...


Και να έχω τόσο φως

που φως να παίρνουν οι καρδιές

τι θέλω πια ?

μονάχα

το δάκρυ σου να σκούπιζε ο θεός

εγώ μικρός

για να σηκώσω τόσο βάρος...