Σάββατο, 4 Απριλίου 2009

Τι να κάνω εγώ για αυτόν τον κόσμο ?

Ήρθα στον κόσμο αυτόν όχι για να τον μετατρέψω σε ένα καλό μέρος για να ζήσει κάποιος, αλλά για να ζήσω εγώ σε αυτόν, είτε καλός, είτε κακός.
Ένας άνθρωπος,
Εγώ,
Εσύ
,
Αυτός,
Εκείνος,
Εκείνη,
ο καθένας μας
δεν οφείλει να κάνει τα πάντα,
αλλά κάτι!!
και επειδή δεν μπορεί να τα κάνει όλα,
δεν είναι αναγκαίο να κάνει κάτι λάθος.
Ας ζήσουμε με υπακοή στην συνείδηση
και με ανυπακοή σε αυτούς που αναίρεσαν την συμφωνία μας μονομερώς και έπαψαν να πράττουν με βάση αυτήν, αλλά κινούνται έχοντας σαν οδηγό τους
το προσωπικό και μόνο συμφέρον,
αδιαφορώντας για
Εμένα
Εσένα
όλους τους άλλους.
Ν.Κ.