Τρίτη, 21 Απριλίου 2009

Όλα αυτά μας λείπουν

*Αγάπη................
...........*............*Χαρά
..........................*...............*Ειρήνη

..........................*...........................*Δικαιοσύνη

..................*......................*Συνεργασία

...........*.....................*Άμιλλα

.....*..........*Υποστήριξη
*Αρωγή