Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Η περικύκλωση

Τα σαρκοβόρα χείλια
του χωριστού σου ύπνου
μέρα νύχτα
περιτρέχουν το κορμί μου.

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ