Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Η μάσκα

Χαμογελούν ή κλαίνε άραγε
οι άνθρωποι
πίσω από το
χαμογελαστό τους προσωπείο;

Ν.Κ.