Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Σκόνη ήταν...

Κάποιος έρχεται απρόσκλητα!
Υπόσχεται ζωή και όνειρα
.
Ιισσοοππεεδδώώννεειι

ψυχές και προσωπικότητες.
Εξαφανίζεται όπως η καταιγίδα...
Πίσω άφησε συντρίμμια.
Τι ήταν τελικά;

Άχνη στο γλυκό ή απλά σκόνη ;
Σκόνη ήταν.