Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Καθαρότητα

Για δοκιμή, θα ξεπλύνω
τη σκόνη αυτού του κόσμου
με τις σταλίτσες της
δροσιάς.