Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Το να επιλέγουμε είναι επιλογή μας...

Οι ανθρώπινες δυνάμεις της αντίληψης, της διάκρισης του ορθού, της νοητικής ενεργητικότητας ακόμα και της ηθικής προτίμησης ασκούνται μόνο, όταν κάνουμε επιλογή. Εκείνος που κάνει τα πάντα, επειδή αυτό είναι το έθιμο, δεν κάνει καμία επιλογή. Δεν εξασκείται να διακρίνει ή να επιθυμεί το καλύτερο. Οι διανοητικές και ψυχικές δυνάμεις, όπως και οι μυϊκές δυνάμεις, βελτιώνονται μόνο όταν χρησιμοποιούνται. Δεν ασκούνται όταν κάνουμε κάτι απλά, γιατί το κάνουν οι άλλοι, ούτε πιστεύουμε κάτι, μόνο και μόνο επειδή το πιστεύουν οι άλλοι.