Κυριακή, 3 Μαΐου 2009

Τα τριαντάφυλλα έχουν και αγκάθια

Μίσχος από τριαντάφυλλα τα λόγια σου
με μάτωσε το σφίξιμο του
και οι πληγές που άνοιξαν δεν κλείνουν.
Κάθε πράσινος κόμπος και ένα όνειρο·
με ξεγέλασε το πράσινο χρώμα τους
τα κόκκινα πέταλα ήταν ακόμα πιο ψεύτικα λόγια.
N.K.