Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Λυσιτελή τα Θέλω μου

Μπορώ.
Δεν Έπαψα να μπορώ να πετυχαίνω τους στόχους μου.
Υπάρχω.

Γιατί δεν έπαψα να σκέφτομαι και να αισθάνομαι.
Μοιράζομαι.

Τις γνώσεις μου , την εμπειρία μου.
Αγαπώ.

Όλους όσους (όλους εκείνους που) δεν με έχουν πειράξει.
Για όσους με πείραξαν απλά αδιαφορώ. Δεν θα εκδικηθώ.
Ελπίζω.

Σε ένα καλύτερο αύριο.
Με τις αποφάσεις και τις επιλογές μου μπορώ να το διαμορφώσω.
Θέλω.
Θέλω να Μπορώ,
Θέλω να Υπάρχω,
Θέλω να Μοιράζομαι,
Θέλω να Αγαπώ,
Θέλω να Ελπίζω

Ν.Κ.