Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Η Σάρκα

Η σάρκα μου
πάντα πονάει στα χτυπήματα
πάντοτε χαίρεται στα χάδια που πάντα είχα λίγα
Ακόμα τίποτα δεν έμαθε.


ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ