Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

Οι όμοιοι

Σας Θυμίζω ότι :

Ο Κόρακας*

κοράκου**
μάτι δεν βγαζει.
*κάποιος!
** κάθε όμοιος του κάποιου!
~...~