Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Οι άνθρωποι μπορούν να ξεχνούν. Ίσως για να αμυνθούν και να προστατεύσουν τον εαυτό τους.
Συνήθως, θυμούνται όταν πονούν!