Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Πρωτοτυπία ύπαρξης

Σκοπός του ανθρώπου, ή αυτό που ορίζεται από τις αιώνιες ή αναλλοίωτες επιταγές της λογικής και όχι αυτό που υποδεικνύεται από ασαφείς και εφήμερες επιθυμίες, είναι η μέγιστη και αρμονικότατη ανάπτυξη των δυνάμεων του σε ένα πλήρες και συνεκτικό σύνολο· επομένως ο αντικειμενικός σκοπός προς τον οποίο πρέπει αδιάκοπα να στρέφει τις προσπάθειες του κάθε ανθρώπινο όν και στον οποίο πρέπει να αποβλέπουν, ιδίως εκείνοι που σχεδιάζουν να επηρεάσουν τους συνανθρώπους τους, είναι η ατομικότητα δύναμης και ανάπτυξης· ότι για αυτό δύο πράγματα είναι απολύτως αναγκαία, <<η ελευθερία>> και η <<ποικιλία καταστάσεων>>· και ότι από την συνένωση αυτών των δύο στοιχείων προκύπτουν <<η ατομική ζωτικότητα>> και η <<πολύμορφη ανομοιότητα>> που συνδυαζόμενες παράγουν την <<πρωτοτυπία>>.