Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Αναβλητικότητα

Μην αφήνεις για σήμερα
αυτό που θα μπορούσες
να είχες κάνει χθες!