Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ουρανός ντύθηκε!

Μαύρα σύννεφα!
Ντύθηκε με το επίσημο ένδυμα του
ο ουρανός σήμερα και κλαίει από δάκρυα χαράς!