Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Έτσι απλά!

Δεν επιδίωξα να γεννηθώ και όμως απλά έγινε.
Δεν διάλεξα τους γονείς μου, απλά η φύση το επέλεξε.
Δεν διάλεξα την θρησκεία μου, άλλοι απλά το έκαναν για μένα.
Δεν διάλεξα το όνομα μου, απλά το διάλεξαν άλλοι για μένα.
Δεν προσπάθησα να αγαπήσω και να αγαπηθώ και όμως απλά έγινε.
Δεν επιδίωξα να ερωτευτώ και να με ερωτευθούν, όμως απλά έγινε.
Δεν επιδιώκω να βυθίζομαι στο σκοτάδι και όμως απλά γίνεται πολλές φορές.
( δεν το φοβάμαι όμως το σκοτάδι. Μερικοί εφιάλτες έχουν ενδιαφέρον)
Δεν ασχολούμαι με τον θάνατο μου και όμως απλά θα συμβεί!
Κάποιες φορές την προαισθάνεσαι την καταστροφή
και απλά αφήνεις να συμβεί.
Τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα, απλά μας συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή.
Στην άλλη, εμείς οι θνητοί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει