Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

===================

Το μόνο μας όπλο η αγάπη!
Αγάπη, εκτός των άλλων σημαίνει
προστατεύω την προσωπικότητα,
την ελευθερία επιλογών, την μοναξιά του άλλου!