Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

===================
Στο Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι μαζευτήκαμε (ξανά),
αλλά πάλι το μεγαλύτερο χώρο καταλάμβαναν οι απόντες!
Παράξενο αυτό…
Όποιος λείπει,
είναι τελικά παρών,
μέσα από  την απουσία του…
Τον δικάζουμε κιόλας, αλλά ερήμην του!
Μετά από το φαγοπότι, προσποιούμαστε ότι τον ξεχάσαμε...
Σε άλλη περίπτωση πάλι, όποιος φωνάζει περισσότερο,
προκαλεί ένα φόβο και τελικά παίρνει τα πιο πολλά,
στην πίτα που μοιράζουμε!
Παράξενοι που είμαστε οι άνθρωποι
20 Ιουνίου 2010